top of page

ופשוטים הדברים וחיים ומותר בם לנגוע
ומותר ומותר לאהוב

פסיכותרפיה מבוססת מיינדפולנס וגוף

,היא גישה לטיפול רגשי

הנשענת על תשומת לב בלתי שיפוטית לחוויה  ברגע ההווה

התבוננות במה שמתרחש ממש עכשיו, הקשבה לשפה של הגוף: לתחושות, לתנועה, לתגובות הפיזיולוגיות  ש"מתחת" למילים, מאפשרת לחשוף רגשות, דפוסים וזיכרונות שאינם

 נגישים לתודעה שלנו ביומיום, לעבדם ולעצבם מחדש באופן בריא ומיטיב

מקטע לסקיצת צמר_edited.jpg

האתר בשיפוצים
                                          להתראות בקרוב

     052-4742420 נטע אשוח

           קריית טבעון  

© by Neta Ashuach. Proudly created with Wix.com

bottom of page