top of page

יצירה

מניחה כאן עבודות מתוך סדרות: ה-'אגנים', 'עש' ו-ENSO-  שהתהוו מתוך החיבורים שבין תהליכי יצירה לריפוי.  חלקן נוצרו  במהלך שנות לימודי 'האקומי' וחלקן  מספר שנים קודם לכן בעקבות תירגול מיינדפולנס, ובהשראת זן בודהיזם והטאו. סדרת האגנים נוצרה  במקור על גופי היא עוסקת באגן הנשי באמהות, בנשיות והכלה. נקודת המוצא לסדרות 'עש' ו-'ENSO'  היו עקבות נוכחותם הבלתי רצויה של פרפרי העש הניזונים מהצמר, ומה שנגלה בזכות טבעו המתכלה של החומר.​

bottom of page